foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Semua aspek berkenaan laman web ini termasuk rekabentuk, teks, grafik, aplikasi, perisian, kod sumber dan lain-lain adalah hak cipta UniMAP kecuali dinyatakan sebaliknya.

Tiada mana-mana bahagian laman web ini boleh diubah, disalin, diedar, dihantar semula, disiarkan, dipamerkan, diterbitkan, dilesenkan, dipindah, dijual atau diuruskan bagi tujuan komersil dalam apa bentuk sekalipun tanpa mendapat kebenaran secara bertulis terlebih dahulu daripada UniMAP.

DASAR PRIVASI

POLISI KESELAMATAN

PENAFIAN

HAKCIPTA

Advanced Multidisciplinary MEMS-Based Integrated Electronic NCER Centre of Excellence (AMBIENCE) School of Microelectronic Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), SME Bank Industrial Estate, 02000 Kuala Perlis, Perlis.

Tel: +604-9854724