foto1
foto1
foto1
foto1
foto1

Perlindungan Data

Teknologi terkini termasuk penyulitan data adalah digunakan untuk melindungi data yang dikemukakan dan pematuhan kepada standard keselamatan yang ketat adalah terpakai untuk menghalang capaian yang tidak dibenarkan.

Keselamatan Storan

Semua storan elektronik dan penghantaran data peribadi akan dilindungi dan disimpan dengan menggunakan teknologi keselamatan yang sesuai.

DASAR PRIVASI

POLISI KESELAMATAN

PENAFIAN

HAKCIPTA

Advanced Multidisciplinary MEMS-Based Integrated Electronic NCER Centre of Excellence (AMBIENCE) School of Microelectronic Engineering, Universiti Malaysia Perlis (UniMAP), SME Bank Industrial Estate, 02000 Kuala Perlis, Perlis.

Tel: +604-9854724